• مدل: YT-1288
  • قابلیت شارژ
  • حداکثر طول: 125 سانتی متر