• رنگ: سفید
  • نوع کابل: Type-C
  • طول کابل: 100 سانتی متر