• مدل: VOGUE.5
  • نوع اتصال: بی سیم و با سیم
  • ویژگی: قابل جمع شدن